Miten myymämme miekat eroavat koristemiekoista

Viimeisen sadan vuoden teknologisen kehityksen myötä miekoista on tullut vain erikoinen yksityiskohta menneisyydestä. Uusien miekkojen ei ole tarvinnut todella toimia, ja näin valmistajat ovat menettäneet kosketuksensa oikeiden, toimivien, miekkojen valmistukseen. Toimivuus on korvautunut pelkällä ulkokuorella ja alkuperäisistä miekkamalleista ei ole enää tietoakaan, kun valmistajat lisäilevät ja muuntelevat malleja pirteämmän lopputuloksen saamiseksi. Onneksi osa valmistajista keskittyy uimaan valtavirtaa vastaan ja me Rautaportissa etsimme heidät myydäksemme vain ja ainoastaan miekkoja, jotka ovat alkuperäisten malliensa veroisia.
Asiakkaamme osaavat arvostaa sitä, että miekka näyttää alkuperäiseltä, tuntuu kädessä alkuperäiseltä, kestää, taipuu ja tasapainottuu kuten alkuperäinen. Ja pystyisi vielä leikkaamaan kuten alkuperäinen. Tällainen miekka, jonka menneisyyden soturi ottaisi ilomielin mukaan taistelukentälle, herättää kunnioitusta aseen voimista aivan eri tavalla kuin yleisemmät vain koristeiksi tarkoitetut miekat.


Muutamia tärkeimpiä eroavaisuuksia:

Useiden valmistajien miekat ovat yksinkertaisesti vain liian painavia. Useat ihmiset ihmettelevätkin aluksi miekkojemme keveyttä, mutta kun asiaa miettii niin nopeus säästi henkiä taistelukentällä ja näin miekka ei missään nimessä saanut olla painava.

Useimpien koristemiekkojen ruoti on liian pieni, mikä tarkoittaa hajoamisvaaraa. Ruoti saattaa myös olla vain valettuna miekan terään kiinni, kun Rautaportin miekoissa ruoti on aina taottu terän osaksi. Ruotiin kohdistuu valtavat voimat miekkaa käytettäessä ja se on tärkeimpiä miekan osia kestävyyden kannalta.

Monien valmistajien miekat ovat huonosti karkaistuja, mikä vähentää, ellei kokonaan poista, terän joustavuutta. Jos huonosti karkaistua miekkaa taivuttaa, se ei enää palaudu alkuperäiseen muotoonsa. Miekan karkaisussa tärkeintä on löytää hiuksenhieno tasapaino saavuttaen sekä kova terä leikkaamista varten, että pehmeämpi sisus kestävyyttä ja joustavuutta varten. Modernin metallurgian avulla pystymme tarjoamaan miekkoja, jotka ovat aina oikeaoppisesti karkaistuja; asia joka vielä keskiajalla lepäsi miekantekijän intuition, kokemuksen ja taikauskon varassa.

Historiallisesti tarkkojen ja toimivien miekkojen valmistus vaatii enemmän tutkimustyötä, enemmän työvaiheita valmistuksessa, enemmän käsityötä, paremmat materiaalit ja näiden päälle reilusti enemmän laadunvalvontaa ja testausta verrattuna koristemiekan valmistukseen, mutta onneksi kaikki työ näkyy hyvässä lopputuloksessa.

Copyright © 2019 Rautaportti. Ylläpito Navicom Oy.